A IC!

Pridav: Pridané: 6.9.2019 01:20:44 Počet zobrazení: 751

06 September 2019

Unikátne dókazy o egzistenciji ňitrančiny uš pret vác jag 1200 rokma!

A IC!

Naštívili ste Maďarov? Vím, sprostá otáska. Ale ňeňi nášteva jako nášteva keť ste doma! Trogár Marján Bača nám poslav pár foték z místa ot Nitry zďáleného a precca tak blíského. Ruiny Místa, keré by mav poznať minimálne každý Nitrančan. Blatnohrat. Místo čil maďarskej zemi, na konci Balatóna. Sem sa uchýlev Pribina aj z Nitrančanma vác jak pred 1200 rokma. Kríž Teda tých močároch by ste skór hladali šreka jak stopy dávnych predkóv, jak píše Marján, ale jeho teóriju o dávno používanéj trogárčiňe som si friško osvojev. . Na tomtog míste našli vraj najstarší datuvaný nápis na črepe - hlaholike. A zňev: "A IC". To je nepochybny dókas o našej reči uz volakedy ďevátom storočí.) Na to Nitrančan  nemosí byť jazykovedec, aby vedev, že to znamená : "a hybaj!" Možno práve preto tam už žánneho Slováka nenájdeme... KostiPribina pochopev, že ze zeliny tlačenka ňebue, tag keť otchádzav, ňeňehav tam aňi smrat. KostiO volakolko rokóv ňeskór sa tam Trogári vrátili a už ňikomu ňerozumeli. Tak tam nehali aspom voláké té stopy. 

Diskusija

Prihlásení

Táto stránka používa sušénky. Vác info