Poznáte z FB

Ronný list Trogára

Ronný list Trogára

Dávajú sa aj na FB - na požádaňí emailom a to ďeťom, narodené rokoch 2012-17 a aj pri stupe do školy malým prváčikom - limituvany počet 10ks :) Ve velice výnimočných prípadoch dostane ronný list aj dospelý. Poplatek je 5€ na činnosť stránky, na čislo učtu ON. Potrebujem šak títok údaje: Meno, Prézvisko, dátum naroďeňá, čas naroďeňá, místo naroďeňá (mosí byť Nitra), váha a výška bábatka, nezabuňňi si RLT dať zarámuvať a pekne vycapiť na česné místo! :)

Email: ortodoxninitrancani@gmail.com

Ronný list si móžeš IBA kúpiť za symbolický poplatek kúpiť éšope keť klikneš semek: SŤEM RONNÝ LIST

 

Česné uznaňá

Česné uznaňá

móžeš ziskať na FB, alebo na tejtok stránke... Na FB za týchtok podmínek (zdarma):

1) zapájaj sa do súťažných otázek na stránke, rátaňe tipuvačék, hádanék a iných somarín, keré sa ždy označené statuse jako "SÚŤAŽ" Ak takto status označený ňeňi, uznaní nedostaňeš. Botka.

2) Mosíš mať za sebu voláky velice výnimočne zácny čin, prípaňňe tak zhovaďený, že sa dosereme s toho šecci tu....

3) Mosíš sa zalúbiť adminovi :D :D :D

4) Na uznaní mosí byť len tvoje skutečné meno, ňé pseudonym ani iná pučovina.

5) Aš vyhráš, mosíš poslať tvoj imejl do správy. Rozumíš? Do SPRÁVY, ňé do komentu. Naň ti pošlem uznaňí PDF pre lepšejšú farbu pri tlačeňí.

6) Tí, čo ma správe ňeupozorňá na dijakritiku (mekčeňe, dĺžňe, dvojbotky) ve vaších menách, na uznaní bueš mať Meno a Prezvisko napr. Maros Kovac. Keť uš ťi uznaní odešlem na email, nové nerobím.

7) Aš máš uznaní napr. "Verný nitránsky fanúšik" a je potom dalšá súťaš tej istej veci, a ty sa do nej ZAPOJÍŠ a aj vyhráš, bueš mať také 2 rovnaké, tagže vec "Verný nitránsky fanúšik" ti na inú vec nezmením, až by si to potom sťev mať iné - nemav si sa zapojiť. Aš sťeš ale ozaj mať iné, mosíš si ho vyhrať inej súťaži - inej veci. (Hadam som to napísav zrozumitelne,lebo sam som sa asi 3 razy stratev).

8) NOVINKA: Ten do vyhrá uznaní mosí ho otfotiť zarámuvané a poslat, že ho má volaďe vystavené. Fotku nahraj pot svoje uznaní, keré nájdeš albume NA FB, zverejnene na našej FB do 7 ňňí (týňňa). Tak aspom šecci uviďá, že si ho vážiš a moja robota nebola zbytečná. Do tak neurobí ďalšé uznaní nedostane dokál hento nevykoná. Tým, že Vám uznaní posílam mejlom, sa šecky archivuvane :D P.S. Nikomu nebue česné uznaňí vystavené zadarmo len tak. Česné uznaňí móže získať ňé len Nitrančan, ale aj človek čo pre Nitru žije, dýcha a má hu srcci. Hadam som nezabudov na ništ. Až máš otasky pytaj sa. :)

Pokál sa Ti neste zapájať a stev bys uznání len tak, prípaňňe jako darček, máš možnosť za symbolický poplatek kúpiť éšope keť klikneš semek: SŤEM UZNANÍ

Prihlásení

Táto stránka používa sušénky. Vác info