Panel používateľa

Obrázek (z vašim tekstom)

Obrázek (z vašim tekstom)

NOVINKA

Obrázek (aj s textom) sa zebrazí na našéj FB stránke.

20 €

Dostupnosť: Skladom

Výropca: ORTODOXNÍ NITRANČANI

Vyberte si varijant reklamy. Tú je možné uverejniť s pripnutím na vrchu stránky (minimálňe na 24h), a náštevníkom FB sa ukazue jako prvá nat každým novým statusom admina. Reklamu je možné vyhladať aj albume na FB z názvom určeným pre reklamy. Popis reklamy (píše admin) a je na dohode z inzerentom. Ňeňi súčasť Vážho tekstu. Tomto tekste je povolený 1 otkas na váš vep, opchot, firmu...

Alebo bes pripnuťá, t.j. , že reklama je zobrazená na vrchu stránky do chvíle, kedy administrátor neuverejňí nový status. Násleňňe sa reklama ukazuje pod ním a ďalšíma ostatnýma. Takútok reklamu ňeňi možné uverejňiť s časovú požádavku zobrazeňá na vrchu stránky. Reklamu je možné vyhladať aj albume na FB z názvom určeným pre reklamy. Popis reklamy (píše admin) a je na dohode z inzerentom. Ňeňi súčasť Vážho tekstu. Tomto tekste je povolený 1 otkas na váš vep, opchot, firmu...

Platená reklama (status), kerá je pripnutá na vrchu stránky mosí skončiť aš potom je možné pripnuť ďalšú.

Dóležité informácije:

Každá spoplatňená reklama pollíhá zdaňeňú. Zákazňíkovi sa zebrazí ždy koňečná cena rátaňe DPH. Po uverejňeňí už ňeňi možné reklamu zrušiť a poplatek za ňu je ňevratný!

Pokál máťe svoj obrázek, za jeho úpravu ňeňeseme žánnu zotpovennosť. Obrázek ňesmí byť vulgárny, pohoršujúci, urážlivý aňi diskriminačný. Požadujeme šak velkosť aspom 50KB. Tekst do statusu si móžeťe dať lubovolňe dlhý.

Uverejňeňí móže byť realizuvané do hodiny, ale aj na druhý ďen (polla náročnosti

blank
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Previous
  • Ďalší

________________________

Reklamní partneri webu:

________________________

Anketa

Lúbi sa Ti naša stránka?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Prihlásení

Táto stránka používa sušénky. Vác info