Darčekový poukaz

Darčekový poukaz

NOVINKA

Nevíš čo Trogárovi podaruvať? Nehaj to na ňom! Darčekový poukas ti dójde do 7 robotných ňňí domov na adresu.

100 €

Výropca: ORTODOXNÍ NITRANČANI

Darčekový poukas, kerým ništ nepokazíš. Pri objennávke do poznánky na konci pripíš Meno a Prézvisko toho, komu steš poukas daruvať. Na Tvoj mobil ti po spracuvaňí objennávky dójde unikátne 4 mísne číslo zákazníka, keré použije nový držiťel poukazu pri jeho uplatnení. Nezabuňňi ho preto spolu s poukazom s ním obeznámiť. Po overení platnosti poukazu (imejlom, mobilom), móže dotyčná osoba vytvoriť objennávku našom éšope maksimálnej honnote 100 evry. Ak táto osoba má poukas u seba a pozná už špecjálny kód, stačí tentok uvécť do poznámky na konci objennávky.

Objennávka na darčekový poukas mosí byť urobená jennorázovo na jeden nákup a neni možné ho opetovne použiť. Prípade, že nákup prekročí honnotu 100 evry, zvyšek je potrebné uhradiť.

Jako pladbu pri nákupe na darčekový poukas, uvádzajte ždy PREVODOM. Platnos poukazu je uvedená na prennej strane.

Prípade, že Poukas stratíš, ten je pre nálescu nepoužitelný a jeho stratu mosíš nahlásiť emailom. 

Neváhaj a daruj Trogárom volný výber! 

Nový komentár

* (Povinné)

Prihlásení

Táto stránka používa sušénky. Vác info