Ronný list Trogára a Česné uznaní

Ronný list Trogára a Česné uznaní

NOVINKA

Totok nesmí chýbať na poličke, stene, alebo inde u žánneho Trogára!

6 €

Dostupnosť: Skladom

Dávajú sa Trogárom, malým aj velkým, za poplatek 5€ na činnosť stránky + práca navyše (je zahrnutá v cene) . Potrebujem šak g ronnému listu títok údaje: Meno, Prézvisko, dátum naroďeňá, čas naroďeňá, místo naroďeňá (mosí byť Nitra), váha a výška bábatka, nezabuňňi si RLT dať zarámuvať a pekne vycapiť na česné místo! :)

RLT:

Pri objennávke, v časti "Vaše poznámky" napíšte šecky potrebné údaje. Nezabunnite na to, že pri neúplných údajoch, ňemóže byť RLT vystavený! Je dóležité uvésť ímejl, pre komunikáciju a de Vám bue daný dokument zaslaný.

Po odesláňí šeckých údajov na náš ímejl, dostaneš potvrdzujúci ímejl tvojéj objennávky, kerom nájdeš aj údaje potrebné k pladbe. Po pripísaňí pladby na účet Ortodoxných Nitrančanov, ti bue na email doručený Ronný list Trogára, prípaňňe Česné uznaňí elektronickéj podobe ve formáte PDF. Násleňňe si ho už len vytlačíš, zarámueš a móžeš sa vytešuvať!

 

Česné uznaní:

Rovnaký postup je aj pri objennávke Česného uznaňá. Potrebujem títok údaje: Meno a Prézvisko človeka z dijakritiku, a za čo, (jakéj veci) by ste totok uznáňí steli mať vystavené.

Nový komentár

* (Povinné)

Prihlásení

Táto stránka používa sušénky. Vác info