Reality

Ot krabici pod mostom aš po té najvaččé hacijendy

ByDoPo ByDoPo - % , €
Ponúkame nasledovnú zlavu pre držitelóv karty: 20 % z dohonnutej odmeny :) Praksi to znamená 20% zlava na služby našej kancelárňi pre držitela karty, prípade aš to bue možné rámci podmínek tag pre rodinného príslušníka držitela karty 10 % :) T.j. pri odmene pre RK vo výške 2.000,- EUR je výslenná zlava 400,- EUR, čo ňeňi málo :) Tešíme sa na Vás Trogári!
   

Rýchly kontakt

Prihlásení

Táto stránka používa sušénky. Vác info