Pokyny k pladbe (dóležité)

0 položék

Platbu je potrebné uhradiť na číslo účtu (IBAN): SK9009000000005124826640
jako VS použi číslo objennávky. Keť nemáte číslo objennávky a tovar ste si objennali cez imejl, do poznáky pri pladbe uvecte svoj imejl, meno, alebo názov tovaru a počet ks. Možnosť pladby ces platobné brány jennotlivých bánk neni zatál možný.

Márijo

V tejto kategórii sa neni žánne výrobky.

Prihlásení

Táto stránka používa sušénky. Vác info